Sunday, August 10, 2008

visi dan misi sekolah

Visi Sekolah
Menjadi sebuah sekolah harian yang
unggul dalam semua bidang

Misi Sekolah
*Memastikan program kurikulum dan ko-kurikulum yang cemerlang.

*Pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan.

*Pembentukan sahsiah warga sekolah yang tinggi.

*Persekitaran sekolah yang kondusif dan hubungan yang erat dengan menggunakan kemudahan-kemudahan yang mencukupi dan prasarana yang lengkap.

No comments: